18.3.10

Sudjelovanje na drugoj konferenciji Hrvatskog instituta internih revizora

Idući tjedan, od 25. do 27.03. 2010. u Opatiji se održava druga konferencija Hrvatskog instituta internih revizora. U petak drugog dana konferencije sudjelovati ću u radu sekcije koja se bavi sigurnošću informacijskih sustava. Tema moje prezentacije su sigurnosni incidenti i uloga internih revizora u uspostavi procesa praćenja sigurnosnih incidenata.

Sigurnosni incidenti su siva zona informacijske sigurnosti. Naše tvrtke u zadnjih nekoliko godina pokazuju porast zanimanja za organizacijski aspekt informacijske sigurnosti, sve više se govori o različitim radnim okvirima (a pomalo se ovi okviri i primjenjuju), interna revizije se sve ozbiljnije suočava s ovom problematikom... Istovremeno, o sigurnosnim incidentima, naročito onima koji se manifestiraju u kategorijama povjerljivosti i cjelovitosti, još uvijek se premalo zna. Glavni razlog ove ignorancije leži u nedostatku i manjkavostima procesa sigurnosnog nadzora nad radom informacijskog sustava. Rezultat: o informacijskim rizicima vlada bolja slika nego što ona (možda) treba biti, nedostaje komponenta povjesnog pogleda na mnoge računalne prijetnje.

Uloga IT revizora je dvojaka. Prvo, IT revizori svakako moraju biti među pokretačma inicijative za uspostavu procesa praćenja sigurnosnih incidenata. Drugo, IT revizori mogu (pa i moraju) i sudjelovati u postupku rješavanja ovih incidenata, naravno u okvirima svojih nadležnosti.

Vidimo se u Opatiji.