13.10.11

Insideri: T(r)ajna prijetnja vašim podacima

22.9.2011. sudjelovao sam na petoj konferenciji Sagena Security Day. Na konferenciji sam održao prezentaciju Insideri: T(r)ajna prijetnja vašim podacima. Prezentacija je ovih dana objavljena na stranici konferencije i možete je preuzeti u pdf formatu.

Prezentacija koju sam održao predstavlja sažetak preporuka koje savjetujem u postupku procjene rizika, a odnose se na specifičnu tematiku insidera. Naime, primijetio sam da se mnoge organizacije prioritetno bave događajima koje rezultiraju ugrožavanjem dostupnosti. To je lako objašnjivo: kvarovi opreme, te prekidi ili ispadi infrastrukture su bliži općoj percepciji i lakše ih je opisati. Insideri spadaju u domenu nepoznatoga i nedostaju instrumenti za njihovo dobro opisivanje i procjenu potencijala.

Prezentacija je trajala gotovo 60 minuta i priloženi tekst ne sadrži popratno tumačenje koje sam tom prilikom iznio. Ipak, vjerujem da će vam biti jasne glavne smjernice, a slobodno se javite za sva druga tumačenja.