10.4.15

Sudjelovanje na konferenciji DataFocus 2015

Prošli tjedan sam sudjelovao na međunarodnoj konferenciji DataFocus 2015, koja se već četvrtu godinu održava u Zagrebu. Tema konferencije je digitalna forenzika, odnosno digitalni dokazi koji predstavljaju jednu od suštinskih komponenti digitalne forenzike. Na konferenciji je sudjelovalo oko 250 polaznika. I ove godine, kao i u prethodni dvije, održao sam prezentaciju iz područja digitalne forenzike. Tema ovogodišnje prezentacije je bila digitalna forenzika i "cloud computing".