19.3.08

RiskAudit i revizija informacijskih sustava

Revizija informacijskih sustava je česta tema ovih zapisa. O IT reviziji se može govoriti prilično uopćeno, a takav je, veoma često, i način percepcije revizije informacijskih sustava u našim tvrtkama. No, IT revizija postaje realnost i obaveza. Upravo iz tog razloga je Borea obnovila i redefinirala poslovnu uslugu RiskAudit. Ova se usluga u svojoj prvoj fazi primjene odnosila na opću procjenu sigurnosti informacijskog sustava. Uključivala je i tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, model primjene podrazumijevao je sporadične provjere na incijativu IT odjela, a rijetko uprave ili interne revizije. No, s obzirom da i kod nas dolaze vremena kada će se o reviziji informacijskog sustava početi razmišljati na sustavan način (vrijedni izuzeci već razmišljaju na takav način), Borea je prilagodila model provedbe poslovne usluge RiskAudit zahtjevima interne revizije. Glavni cilj je pružiti pomoć tvrtkama koje nemaju vlastite timove revizora informacijskih sustava ili takvi timovi nisu dovoljno ekipirani. RiskAudit se može izvoditi prema "outsourcing" modelu – dakle kao potpuni proces revizije informacijskog sustav – ili prema "co-sourcing" modelu – pružanje parcijalne pomoći postojećim timovima za IT reviziju.


Nedavno sam odgovarao na pitanje u čemu je razlika između "security assessment-a" (RiskAudit prema prethodnoj definiciji) i "IT Audit-a" (RiskAudit prema obnovljenoj definiciji). To je i česta tema specijaliziranih foruma koji okupljaju stručnjake za informacijsku sigurnost i reviziju. Pobornik sam stava da se suštinski, a velikim dijelom i izvedbeno, radi o istim stvarima. I "assessment" i "audit" moraju biti provedeni jednako kompetentno, detaljno i točno. Oba se procesa mogu defnirati u kontinuitetu. Osnovna je razlika u tome što IT Audit mora biti formalno utemeljen i izveden u kontekstu interne ili eksterne revizije, sukladno tako postavljenim ciljevima. "Security Assessment" ima različit formalni okvir. Njegovi naručitelji će biti i informatički odjeli i odjeli za informacijsku sigurnost, a naglasak će biti ili na testiranju sigurnosnih mjera (na razini projekta, aplikacije, pojedinačnih komponenti sustava...), ili na operativnom praćenju kvalitete ukupnih sigurnosnih mjera. Vjerujem da ćemo uskoro biti svjedoci konvergencije ovih modela, a naša se usluga nastavlja razvijati u tom pravcu.

Nema komentara:

Objavi komentar