7.4.13

Borea na stručnim konferencijama

Idući tjedan održati ću prezentacije na dva stručna skupa. Ukoliko imate priliku sudjelovati na ovim konferencijama, pozivam vas na diskusiju i izmjenu iskustava po održavanju prezentacija. Ukoliko niste u mogućnosti sudjelovati, javite se pa ću vam proslijediti prezentaciju.

Prva konferencija je DataFocus 2013, koja se bavi računalnom forenzikom i digitalnim dokazima. Konferencija će se održati u utorak 9.4.2013., a organizira je tvrtka INsig2 s kojom surađujem niz godina. Tema moje prezentacije je nedavno usvojena međunarodna norma ISO/IEC 27037 kojom se daju smjernice za provedbu postupka identifikacije, prikupljanja, akvizicije i očuvanja digitalnih dokaza. Ovaj postupak, koji prethodi samoj forenzičkoj analizi digitalnih dokaza, ima ključnu ulogu u osiguranju vjerodostojnih, detaljnih i kompletnih digitalnih dokaza, pa tako direktno može utjecati na uspješnost forenzičke analize i ispravnost pravne odluke.

Druga konferencija na kojoj ću, sada već tradicionalno, sudjelovati je godišnja konferencija Hrvatskog instituta internih revizora (HIIR). Ovo je već peta konferencija HIIR-a, a ove godine se održava u Zadru u četvrtak 11.4.2013. Prezentacija će biti održana u okviru tema koje se bave računalnom sigurnosti i interne revizije IS-a. Tema prezentacije je penetracijsko testiranje koje se predstavlja sa specifične pozicije relevantne za unutarnju reviziju informacijskog sustava.

Nema komentara:

Objavi komentar