19.12.08

Različiti aspekti zaštite privatnosti

Ovih dana sam odgovarao na pitanje o povezanosti mojeg zadnjeg napisa sa temama ovog bloga. Taj napis, naime, treba čitati kao dio problematike zaštite privatnosti. Zaštita privatnosti se najčešće sagledava kroz prizmu čuvanja i neotkrivanja osobnih podataka. No, zaštita privatnosti ima (barem) još dva aspekta vezana za informacijske tehnologije, koje bi, po mojem mišljenju, trebalo detaljno sagledati.

Prvi aspekt se odnosi na sve dominantniju informatizaciju javne uprave, koja nas, istini za volju, tek očekuje u pravom zamahu. Naime, može se očekivati da će različiti informatički servis - najčešće u nadležnosti državnih tijela - imati sve značajniji utjecaj. Takvi će servisi evoluirati od informativnog karaktera prema pružanju različitih kritičnih servisa i obavljanju važnih transakcija. Čuvanje osobnih podataka neće više biti jedini zahtjev koje će ove aplikacije morati ispuniti. Točnost, vjerodostojnost i neporecivost imati će kritično značenje. Posebno će se to odnositi na sustave i aplikacije koje će imati funkciju arbitra u pojedinim društvenim transakcijama. Zamislite, na primjer, funkciju digitalnog javnog bilježnika: neodgovorna realizacija takvog i sličnih sustava postati će izvor manipulacija i korupcije. Možemo s pravom postaviti pitanje kako će pojedinci (građani, osobe) biti zaštićeni u takvim sustavima? Kako će javni servis dokazaviti svoju vjerodostojnost? Hoće li pojedinci moći osporavati transakcije obavljene ovim servisima? Smatram da ova problematika mora pridobiti posebnu pozornost i postati važno područje zaštite osobnih prava u digitalnom svijetu.

Drugi aspekt zaštite privatnosti zapravo i ne predstavlja suštinsku novost. Naime, već su se i tradicionalni elektronički mediji pokazali veoma iskoristivim u svrhu manipulacije javnošću. Novi mediji, vezani prije svega za Internet, imaju još i veći potencijal za takve manipulacije. S obzirom da su upravo pojedinci (građani,osobe) ponajviše izloženi manipulacijama na svim područjima (od ekonomije do politike), smatram da ograničenje aktivnosti koje pokazuju tendenciju manipulacijama i zaštita pojedinaca od manipulacija također moraju postati važno područje zaštite osobnih prava u digitalnom svijetu.

Upravo je ovaj drugi aspekt bio poveznica s prethodnim napisom s ovih stranica. Smatram da su prave aktivnosti tek pred nama, a slobodno mi sugerirajte i druge aspekte zaštite osobnih sloboda u digitalnom svijetu.

Nema komentara:

Objavi komentar