2.3.21

Model zrelosti upravljanja računalnim ranjivostima

 U tekstu koji sam objavio prije, sada već, nešto više od dvije godine (Digitalna transformacija procesa upravljanja ranjivostima) pisao sam o potrebi promjene paradigme procesa upravljanja računalnim ranjivostima. Trend napuštanja tehnike mrežnog skeniranja kao najčešće metode otkrivanja ranjivosti bio je već tada izražen, a razvoj tehnologije i upravljačkih procesa koji su slijedili potvrdili su najave iz teksta.

Dapače, stvari su krenule i korak dalje. Ne samo da su senzori za detekciju ranjivosti – namjenski servisi koji se izvode na samim računalima, postali izvor jednako relevantan kao i rezultati mrežnih skeniranja, a sve češće i značajniji, nego su sustavi za prikupljanje i analizu ranjivosti prerasli ulogu daljinskog upravljača za pokretanje skenova i alata za generiranje izvještaja. 

Kao ilustraciju dajem primjer sustava Qualys, koji je postao bogata analitička platforma u kojoj se bogati telemetrijski podaci sa senzora različitih profila i izvora slijevaju u svojevrsni „data lake“. Normalizirani, obogaćeni i indeksirani podaci o ranjivostima pružaju svojim korisnicima neposrednu i djelotvornu informaciju, bez obzira radi li se o izvještavanju odgovornih osoba, alarmiranju sigurnosnih timova ili pokretanju nužnih remedijacijskih aktivnosti.

Mogućnosti koje pružaju nove funkcije sustava Qualys dobile su nedavno i dobrog pratitelja. Američka organizacija SANS, čije djelovanje ne treba posebno predstavljati kolegama koji rade na području informacijske sigurnosti, objavila je sredinom prošle godine svoj edukativni  poster „CISO Mind Map“ u koje središnje mjesto „Vulnerability Management Maturity Model“. To je detaljna tablica u kojoj su glavne faze procesa upravljanja računalnim ranjivostima opisane s obzirom na stupanj realizacije, pri čemu je zrelost programa klasificirana u pet razina – od „Initial“ do „Optimizing“.  Na svoje će doći ne samo ljubitelji „Maturity Model“ klasifikacija, nego i svako od vas koji pokušava uvesti program upravljanja ranjivostima u svoju organizaciju.

U nastavku prilažem samu tablicu da dokument možete preuzeti na ovom mjestu:
Dokument koji možete preuzeti je tek poster na kojem tablica s „Vulnerability Management Maturity“ modelom zauzima vidljivo mjesto, no svakako nedostaju još neke dodatne upute (ovo nije zamjerka SANS-u, već naprosto činjenica da je dokument podsjetnik ili ako hoćete poziv na pohađanje seminara koje SANS održava na temu procesa upravljanja informacijskom sigurnosti). Stoga bi tu još trebalo dodati da ranjivosti na koje se model odnosi nisu samo bugovi u operativnom sustavu ili u gotovim programskim paketima, već i ranjivosti na aplikativnim sustavima te konfiguracijske manjkavosti. 

Kako krenuti u primjenu ovog modela? Za početak identificirajte gdje se zapravo nalazite unutar ovog modela. Nije isključeno da će se vaša razina zrelosti razlikovati u ovisnosti od faza procesa (imamo pet faza: Prepare, Identify, Analyze, Communicate i Treat). Budite objektivni i realni. Radi te za vlastiti napredak a ne za regulatorno ili revizijsko izvješće. Kada utvrdite svoju razinu zrelosti, postavite cilj kojem želite težiti. Neka to bude u koracima koje realno možete i napraviti.

Kada krenete u implementaciju onda ćete vidjeti da se izvješća, preporuke, dojave i odluke na bogatoj bazi podataka i na vašoj sposobnosti da iz takve baze izvučete sve djelotvorne informacije i polazišta za daljnje akcije. Dobro, ne mislim baš na vašu osobnu sposobnost, već na svojstva sustava unutar kojeg su prikupljeni podaci o ranjivostima. A tu sada dolazimo na funkcije sustava Qualys koji će vam omogućiti unaprjeđenje procesa upravljanja ranjivostima do najviših razina zrelosti predviđenih ovim modelom. 


Nema komentara:

Objavi komentar